Chitara fără profesor

Metoda de chitară

pentru începători

Chitara bas fără profesor

Metoda de chitară bas

pentru începători

Muzica malefică şi

muzica benefică

 

Muzica -

O cale de evoluţie spirituală

 

Broşura

Curs de muzică ezoterică

 

Broşura

CD/DVD-uri Dorin Achim

Chitara fără profesor

Metoda de chitară pentru începători

"Aşa cum o recomandă şi titlul, cartea este adresată începătorilor, tuturor celor care doresc să înveţe singuri şi într-un timp scurt să cânte la acest instrument extrem de răspândit şi apreciat pentru armonia sunetului său deosebit.

 Într-o expunere originală, autorul prezintă o metodă simplă şi eficientă pentru înţelegerea noţiunilor elementare de teorie muzicală şi pentru deprinderea tehnicii de bază necesare studierii chitarei.

 Parcurgerea gradată a materialului, judicios selectat şi ordonat pentru  nivelul propus al lucrării, susţinut de o grafică explicită, oferă amatorilor toate avantajele unui manual complet, conceput pentru a suplini cu succes sfaturile unui profesor".

 

                                                                          Redactor: Octavian Cismaş

 

 

Copyright © 2019 Dorin Achim. All rights reserved.

Chitara bas fără profesor

Metoda de chitară pentru începători

"Aşa cum o recomandă şi titlul, cartea este adresată începătorilor, tuturor celor care doresc să înveţe singuri şi într-un timp scurt să cânte la acest instrument extrem de răspândit şi apreciat pentru utilitatea lui într-o formaţie.

 Într-o expunere originală, autorul prezintă o metodă simplă şi eficientă pentru înţelegerea noţiunilor elementare de teorie muzicală şi pentru deprinderea tehnicii de bază necesare studierii chitarei bas.

 Parcurgerea gradată a materialului, judicios selectat şi ordonat pentru  nivelul propus al lucrării, susţinut de o grafică explicită, oferă amatorilor toate avantajele unui manual complet, conceput pentru a suplini cu succes sfaturile unui profesor".

Copyright © 2019 Dorin Achim. All rights reserved.

Muzica malefică şi muzica benefică

  "Este o carte cu mesaj educaţional atât artistic, artistic - muzical cât şi moral.

 Autorul abordează numeroase probleme în acest sens, dovedindu-ne cunoştinţe majore şi corecte ale aspectelor pe care le descrie în lucrare. Imaginile pe care ni le prezintă despre artele sonore malefice sau benefice conţin date exacte, cu o atitudine pe care o manifestă fără menajamente  faţă de muzica „rock and roll". Ne determină pe oricare dintre noi cititorii să ne întrebăm: „oare de ce a alunecat tineretul pe un făgaş care indică unele calităţi artistice reduse vocale, fizice, o dicţie slabă, o dezordine vestimentară, doar cu unele excepţii, muzicienii cu talent ritmic deosebit, în cazul instrumentiştilor?" La acestea se adaugă şi excesul sexualităţii cu abuz de forme rotunde dezbrăcate sau chiar mai rău.

  Cât priveşte discuţiile autorului asupra efectelor de rezonanţă ale muzicii celeste şi clasice, benefică prin calităţi profunde muzicale şi morale, relaxante, echilibrante, ne permitem să adăugăm şi caracterul ei terapeutic bine cunoscut în lume, spre deosebire de muzica de discotecă, realmente zgomotoasă. De asemenea, îndepărtarea tineretului orăşean de muzica folclorică autohtonă este o adevărată expresie a sfidării originilor poporului nostru şi a marilor sale valenţe creative subliniate în lucrare.

 Altfel, pledoariile autorului pentru muzica benefică la antipodul celei malefice sunt deosebit de interesante şi în folosul creşterii autocontrolului cotidian al tineretului".

 

                                  Cercetător ştiinţific în probleme tradiţionale,

                                                                      Nineta Crainici

 

 

 

Copyright © 2019 Dorin Achim. All rights reserved.

Muzica - O cale de evoluţie spirituală

 

 "Consider că muzica este unul dintre cele mai minunate daruri pe care ni le-a oferit Dumnezeu. Cu toţii apreciem acest cadou universal care ne încântă vieţiile, deoarece, oriunde am merge auzim muzică. Nu este nici-un secret că muzica este compusă din desfăşurarea unor sunete într-o anumită succesiune, după anumite reguli, ca de exemplu, în natură, cântecul păsărelelor sau create de oameni, cântecele ce se aud în difuzoare sau orchestrele care cântă. Dacă am fi atenţi vom putea să "auzim" sunetele ce sunt generate de diferite obiecte sau utilaje ca de exemplu maşinile care circulă pe şosele, ori paşii oamenilor pe trotuare.

 Prefaţa acestei cărţi va fi una simplă. Cuvintele lui Shiriram Sharma Acharya spun totul: "Vibraţiile muzicii sunt omniprezente în această lume; muzica este energie vitală necesară pentru existenţa vieţii şi este puterea inspiratoare a fiecărei activităţi a Naturii. Elementul sublim al muzicii este atât de puternic încât utilizarea sa ne poate purta vieţile obişnuite muritoare pe calea nobilă a imortalităţii. Ne poate transforma disperarea în optimism şi bucurie şi ne poate purta minţile deprimate şi îngrijorate înspre tărâmurile înalte ale păcii şi fericirii divine".

 Întregul Univers este o imensă orchestră ce este dirijată de Supremul dirijor care este Dumnezeu.

  ATEN'IE!

  În această carte vor fi expuse foarte multe metode şi tehnici explicative, de folosire, în scop benefic, a sunetelor şi muzicii.       Ele sunt prezentate într-un mod organizat. Reprezintă munca mea de 44 de ani, în care am verificat pe mine şi pe mii de oameni, efectele profund benefice ale metodelor.

  În acest fel, metodele sunt oferite în mod gratuit celor care doresc să le practice, cu specificaţia că ele îmi aparţin, ca drept de autor".

 

                                                                 Dorin Achim

Copyright © 2019 Dorin Achim. All rights reserved.

Broşura - Curs de muzică ezoterică

 

 "MUZICOTERAPIA, MELOTERAPIA, SONOTERAPIA, MUZICA DE MEDITAŢIE, MUZICA EZOTERICĂ.

Chiar dacă au denumiri diferite, toate ne conduc spre acelaşi ţel, spre DUMNEZEU. Într-un cuvânt, toate la un loc ar putea fi denumite MUZICĂ SPIRITUALĂ.

  Cei ce vor să experimenteze această muzică, în urma unei singure audiţii îşi vor da singuri seama de beneficiile pe care le aduce aceasta. Cei care vor experimenta de mai multe ori audierea acestui gen de muzică îşi vor rezolva multe probleme psihice, sentimentale, iar cei cu adevărat perseverenţi vor avea rezultate uluitoare, pe care, în prima fază abia dacă le intuiesc.

  MUZICOTERAPIA are ca structură  anumite melodii sau fraze muzicale care se repetă, în aşa fel încât vibraţiile lor să fie mai tot timpul constante. Chiar dacă uneori melodiile sau frazele muzicale alese par monotone, ele exprimă şi imprimă celui care le ascultă, anumite stări benefice, de iubire, de fericire, de curaj etc. (în funcţie de temele alese). Muzicoterapia integrează sonoterapia, meloterapia, vocaloterapia, sugestioterapia..

  MELOTERAPIA este cea care are la bază o melodie. Melodia este elementul de bază al muzicii. Ea poate fi foarte simplă, sau complexă, dar este întotdeauna expresivă şi emoţionanlă. Melodia este o combinaţie de sunete care prin înălţimea, durata şi succesiunea lor vor forma un cântec.SONOTERAPIA este aceea terapie care foloseşte anumite sunete. VOCALOTERAPIA este terapia ce foloseste vocalele.

  Toate aceste structuri terapeutice ale muzicii se regăsesc în multe genuri muzicale, de cele mai multe ori ele întrepătrunzându-se, ca de exemplu muzica simfonică cu cea sacră, religioasă, de cult, bisericească, etc. Acesta este şi motivul pentru care cei care folosesc cu înţelepciune puterea muzicii au rezultate rapide, transformându-se în fiinţe spirituale şi având o evoluţie spirituală spectaculoasă.

  Muzica l-a însoţit pe om de la începuturile existenţei sale şi a evoluat odată cu năzuinţele sale spirituale."

                                                              Dorin Achim

Copyright © 2019 Dorin Achim. All rights reserved.

CD/DVD-ui Dorin Achimn

 

  Aceasta este o brosura, in care sunt descrise CD/DVD-urile compuse de Dorin Achim.

Copyright © 2019 Dorin Achim. All rights reserved.